• filipino single books

    Someone to Care

    They share similar pasts, but that’s as far as they have in common. After her parents die in an accident, Jennelle is passed around by her relatives. Hindi siya tumatagal ng isang taon sa piling ng mga kamag-anak bago siya itulak ng mga ito patungo sa iba. At fifteen, nalibot na yata niya lahat ng isla sa…