A French FairyFail

No One Else but You (A French FairyFail #3)

“I can’t date anyone other than the man I’m in love with, I don’t like having substitutes.”
“I know, that’s why I’m trying to win your love. Because when I finally have your heart, I know you would never falter.”

Kahit na ilang beses nang masaktan si Sandra dahil hindi humigit sa kaibigang pagturing sa kanya ni Léonce, inakala pa rin niyang ito lamang ang lalaking patuloy na maghahari ng puso niya.
Subalit lumabo ang lahat sa pagdating ni Ryder, isang misteryosong Englishman na determinadong makuha ang pagmamahal niya, at ni Dawn, ang panibagong rival niya sa atensyon ni Léonce.
To make her used to be peaceful life into a complete mess, she also have a stalker who knows about her dark past.

Get you copy now!

Print: Amazon | Barnes&Noble | Book Depository
Ebook: Smashwords | iTunes | ​Barnes and Noble | Kobo

Share your thoughts!

%d bloggers like this: