More than today

I love you more today than yesterday 
And I always feel like I’ve reached the max
But everyday I find myself mistaken.

Word of the Day Challenge: Love

23 thoughts on “More than today

     1. Oh… jeg mente de mer på positive siden. “Mistaken” fordi personen alltid elsker partneren sin litt mer hver dag og ikke “maks” som hun / han trodde.

      Takk så mye for tilbakemeldingene dine ❤️

Share your thoughts!