Someone to Care (Filipino Edition)

They share similar pasts, but that’s as far as they have in common.

Book Cover: Someone to Care (Filipino Edition)
Part of the Filipino/Taglish Standalone stories series:
  • Someone to Care (Filipino Edition)

After her parents die in an accident, Jennelle is passed around by her relatives. Hindi siya tumatagal ng isang taon sa piling ng mga kamag-anak bago siya itulak ng mga ito patungo sa iba.

At fifteen, nalibot na yata niya lahat ng isla sa Pilipinas. Not that she cares, because she has learned from the moment she loses her parents that not getting too involved with anyone will keep her from getting hurt. Subalit nagbago ang lahat ng iyon nang makilala niya si Valentine, ang adopted son ng distant relative niya kung saan siya sunod na titira. Like her, Valentine has been orphaned at a young age, but unlike her, Valentine loves to keep everyone close—except her. And as if sharing a home wasn’t enough of a torture, they would also be attending the same school.

This story first appeared in #BuqoYA 5: Perfect Moments bundle.

Excerpt:

Hindi ko mapigilang hindi mapangiti nang masulyapan ko ang reflection ko sa glass wall ng film store na nadaan namin ni Tita Emilee. The one-inch-heeled sandals perfectly matched the simple baby blue dress that has a thin spaghetti strap, low enough neckline to show a bit of my cleavage, and asymmetric hem to show off my legs.

Tumigil sa masayang pagsasalita si Tita Emilee at tiningnan ako sa reflection ko. “With this, I’m sure that Val would be eating his words.” Sinundan ng malutong na tawang wika ni Tita Emilee, na nagpaalab ng husto sa puso ko.

Pagkarating namin sa restaurant, natagpuan namin na inip nang naghihintay sa labas si Valentine. Hindi niya ako napansin nang salubungin siya ng tanong ni Tita Emilee.

“What are you doing out here?”

“Ang tagal ninyong dumating kaya nahiya na akong umupo sa loob na walang ino-order. Pinag-uusapan na yata ako ng mga trabahador.”

READ MORE

Tumawa lang si Tita Emilee sa anak. “Nawili kasi kami sa pamimili ng damit ni Jennelle. She’s gorgeous on most of the dresses, it was hard to choose just a few.”

“Hah...” simula ni Valentine sa pagtawang hindi natuloy nang ibaling niya ang tingin sa akin. At tulad ng naisip ko, he did give me a second look!

Yes! nagdiriwang na saloob ko ngunit nang manatiling tulalang nakatingin sa akin si Valentine, biglang tinahip ng kaba ang dibdib ko. Stop staring! gusto ko sanang isigaw pero tila naka-zipper ang bibig kong di makaimik at nag-iinit ang mukhang nag-iwas ng paningin. Strange. I was nervous.

COLLAPSE

Author: Jessica E. Larsen

I'm a romance author and I blog music inspired stories, poems, micro-fictions, moments in life. I enjoy spending time outdoors, adore animals and travels a lot with my family. I like anything unusual and fun. CLICK HERE to read more about me or CLICK HERE to view my published books