• Writing

  Tapping on the forbidden zone

  It’s been a long joyful and depressing year for me. Joyful because I have my family, but depressing because I haven’t published as much as I wanted. Curse this damn monetary world. I’m too broke to have an editor check my finish manuscript. I also haven’t write as much as I want the last two years because,…

 • Minsan Pa

  Minsan Pa

  Natutong mahalin ni Neena si Yuusuke noong teenagers pa lamang sila. Subalit sobra siyang nasaktan sa bigla nitong pagkawala ng walang paalam. Sa paglipas ng mga taon wala siyang naging balita rito maliban sa mga scandal nitong nababasa niya sa mga magazines. But after eleven years, Yuusuke’s back as her boss at muling pinalalambot ang puso niyang…

 • A French FairyFail

  No One Else but You (A French FairyFail #3)

  “I can’t date anyone other than the man I’m in love with, I don’t like having substitutes.”“I know, that’s why I’m trying to win your love. Because when I finally have your heart, I know you would never falter.” Kahit na ilang beses nang masaktan si Sandra dahil hindi humigit sa kaibigang pagturing sa kanya ni Léonce,…

 • A French FairyFail

  Surrender to Love (A French FairyFail #2)

  Power of love, bulong ng isang bahagi ng isip ni Pamela na agad niyang isinantabi. Power-of-love… bullshit! No money, no honey. Iyan ang madalas na nangyayari sa mga nagmamahalan kapag naghihirap. Money makes the world go round! Simula nang magpakamatay dahil sa pag-ibig ang Aunt Julie niya, “stick to reality” ang naging personal motto ni Pamela, na…

 • A French FairyFail

  A French FairyFail

  “Have a heart check woman,” sabi ni Lex na ikanasalpok ng mga kilay ni Liberty.“What do you mean?”“Are you sure you love him or you just love the thought of being in love with him?” Tumungong France si Liberty sa hangaring mahanap roon ang prinsipeng pinapangarap. Doon niya nakilala si Lèonce, isang lalaking tila binuhay mula sa…

 • filipino single books

  Someone to Care

  They share similar pasts, but that’s as far as they have in common. After her parents die in an accident, Jennelle is passed around by her relatives. Hindi siya tumatagal ng isang taon sa piling ng mga kamag-anak bago siya itulak ng mga ito patungo sa iba. At fifteen, nalibot na yata niya lahat ng isla sa…

 • filipino single books

  Handsome Devil

  Agad na naakit si Yuna sa maamong mukha ni Benjamin nang una niya itong makita, ngunit agad rin niya itong sinumpa matapos siya nitong ipahiya sa harapan ng maraming tao. Pinanalangin niyang hindi na sila muling magkita ng binata, subalit masyado yatang abala ang Diyos dahil kabaligtaran ang nangyari. Sa mismong araw na isumpa niya ito, napag-alaman…

 • English single books

  Jenci Trouble

  “Humans are shallow. They’ll never keep eyes on you unless you look appealing.” that’s what Jenci’s sister told him when he was having problem figuring out how to get noticed by the cool college girl who seem to be surrounded by good-looking guys he can’t compete, but wait… maybe… just maybe there’s a way. Get your FREE…

 • The Flame Squad

  Shadow Prince

  On his quest for revenge, Efrain meets Kiyumi Takashi, a charming young Japanese woman and a daughter of a Japanese diplomat. He tries to push her away, because she belongs in the light, far from the dark world he lives in. Kiyumi, however, is persistent and soon breaks down his walls. With Kiyumi at his side, Efrain…

 • English single books,  Free Stories

  Changing the Past

  You don’t know what you’ve got till it’s gone. Twilight ventures into enemy territory to find the boy she helped five years ago and discovers the mystifying truth behind his disappearance.  Get your copy Ebook: iTunes | Kobo | Smashwords| Amazon  ​(It’s currently for .99cent) or Read it online at Inkitt

 • The Flame Squad

  Sly Prince

  Blaze Romano’s life has gone exactly according to plan. He managed to get away from his miserable life on the streets of Manila. He won the heart and married Luella, a wealthy heiress of the Mondragon family from Cebu City. There’s just one thing left, kill Luella, and get all that wealth for himself. Things were going…

 • English Books,  Moon Islands

  Making him Fall

  He’s the last thing she ever wanted, but she’s the only one who makes his life exciting. Twenty-one-year-old Triste wanted nothing more than to be the crown princess of the Netherworld. She accepted her father’s condition of going to the land of the humans to find a thousand souls to be her army or one pure soul…